DUYURULAR

CEPEJ-SATURN Rehber İlkeleri Sempozyumu.

Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Avrupa Konseyi işbirliğinde 27-28 Şubat 2013 tarihlerinde Ankara'da Mövenpick Otel’de “Yargıda Zaman Yönetimi İçin CEPEJ-SATURN Rehber İlkeleri ve Mahkeme Koçluğu” konulu sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı Nesibe Özer ve Strateji Geliştirme Başkanı Akın Çakın'ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Sempozyumun birinci günü; CEPEJ-SATURN’e Giriş, Yargıda Zaman Yönetimine İlişkin SATURN Rehber İlkeleri ve bu rehber ilkelerin Türk Hukuk Sistemi bakımından değerlendirilmesi oturumları yapılmıştır.

İkinci gün Bakanlık yetkilileri, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Amasya ve Erzurum Adliyelerinden hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürleri, akademisyenler ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile CEPEJ uzmanlarından oluşan katılımcılar; İdari Yargı, Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri ve Savcılık Çalışma Grubu olmak üzere 4 gruba ayrılarak birinci günkü oturumlardan edinilen bilgi ve belgelerle grup çalışması yapmışlardır.

Sempozyum Prof. Dr. Muhammet Özekes’in kapanış ve değerlendirme konuşması ile sona ermiştir.

Sunum ve dokümanlar için tıklayınız

CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN CEPEJ-SATURN