DUYURULAR

Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) Raporu 2012 Basımı Türkçe’ye Çevrilmiştir.

Avrupa konseyine üye 47 ülkenin adalet sistemlerini değerlendirerek karşılaştırmalı bir çalışma yapmayı hedefleyen Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından iki yılda bir hazırlanan Avrupa Yargı Sistemleri Raporu’nun 2012 yılı basımı, Başkanlığımız tarafından Türkçe’ye çevrilerek uygulamacı ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Geçtiğimiz yıl 4 üncü basımı yapılan Rapor’un son 3 baskısında Türk adalet sistemi yer almıştır.  

Rapor’da, üye ülkelerin adalet sistemleri hakkında; 

- Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukatların sayıları, mesleğe kabulleri ve eğitimleri 

- Mahkeme sayıları ve mahkemeler üzerindeki iş yükü 

- Noterler, 

- Yargı kurumlarına ayrılan bütçe, 

- Adlî yardım,  

- Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, 

gibi konularda sisteme yönelik bilgiler ve sayısal veriler sunularak karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır. 

 

Rapor’un Türkçe basımı için lütfen tıklayınız 

Rapor’un önceki basımları için lütfen tıklayınız 

ANASAYFA| CEPEJ HAKKINDA| CEPEJ TÜRKİYE| CEPEJ BELGELERİ| SATURN PROJESİ| LİNKLER| İLETİŞİM| ÖNERİLERİNİZ