CEPEJ TÜRKİYE

Avrupa Konseyi 1949’da Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksembourg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından imzalanan antlaşma ile merkezi Strasbourg da olmak üzere kurulmuştur.

1950 Yılında Avrupa Konseyine üye olan Türkiye kurulduğu günden bu güne CEPEJ çalışmalarına katılmaktadır.
CEPEJ'le ilgili iş ve işlemler Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. 2009 dan bu yana bu görev Adalet Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu görev kapsamında;

  • Yılda iki kez düzenlenen CEPEJ Genel Kurul toplantılarında ülkemiz temsil edilmektedir. Toplantılarda ülkemizin yürüttüğü yargı reformu çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.
  • Çeşitli tarihlerde CEPEJ yetkililerin ülkemize çalışma ziyaretleri yapması sağlanmaktadır.
  • CEPEJ’ le ilgili önemli dokümanların Türkçe çevirisi hazırlanmakta, baskısı yapılmakta ve internet sayfasında yayımlanmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sürekli geliştirilerek sürdürülmektedir. Yargı mensupları ve akademisyenler başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunulan çeviri sayısı her geçen gün artırılmaktadır.  
  • Çalışmalarda koordinasyonun güçlendirilmesi için tüm yargı kurumlarının yer aldığı bir çalışma ekibi kurulmuştur.
  • CEPEJ Belgelerinde yer alan veriler; kamuoyuna sunulan faaliyet raporları ve diğer raporlarda kullanılmaktadır. Verilerden planlama çalışmalarında faydalanılmaktadır.

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ), 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network) Merkezi adı altında bir çalışmayı başlatmıştır. Türkiye bu çalışmaya 2013 yılı itibariyle katılmıştır.