CEPEJ HAKKINDA

CEPEJ, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararı ile 2002 yılında oluşturulmuştur. CEPEJ’in amacı üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek ve Avrupa Konseyi tarafından bu amaçla hazırlanmış olan sistemlerin uygulamasını geliştirmektir.
CEPEJ, Avrupa'da hukuk devleti ve demokrasinin geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Avrupa Konseyi'ne üye 47 devlete, bütün yargı süjelerini dikkate alarak yargının yapılanması konusunda uygulamaya yönelik öneriler sunmak ve makul süre içerisinde adil yargılamayı sağlamaya yönelik etkili yollar bulmak amacıyla kurulmuştur.
2002/12 sayılı kararın ekinde yer alan Tüzüğün 2’nci maddesinde CEPEJ’in görevleri şöylece sıralanmıştır:
Genel istatistiki kriterleri ve değerlendirme araçlarını kullanarak, farklı adlî sistemler tarafından ulaşılan sonuçları gözden geçirmek,

 • Adlî sistemlerin fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar ile mümkün olan ilerlemeleri belirlemek ve bu konularda görüş alışverişinde bulunmak,
 • Özel ihtiyaçlarını da dikkate alarak, üye ülkelerin adlî sistemlerinin ölçülmesine ve işlevlerinin geliştirilmesine yönelik somut yöntemleri belirlemek,
 • Üye ülkelere, talepleri üzerine, AK standartlarına uygun olarak yardım sağlamak,
 • Gerektiğinde ve AK’nin yönetim kurulları (özellikle Avrupa Hukuk İşbirliği Komitesi)  tarafından ihtiyaç duyulduğunda, Bakanlar Komitesi’ne sunulmak üzere, yeni uluslararası hukukî belgelerin oluşturulması ya da mevcut olanların değiştirilmesine yönelik taslak teklifleri hazırlamak

CEPEJ tarafından tüm çalışmaların yürütülmesi için üye ülkeleri kapsayan bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Üye ülkelerin belirlediği kontak kişiler bilgileri CEPEJ in oluşturduğu ağ üzerinden CEPEJ sekretaryasına göndermektedir.
CEPEJ de aşağıda belirtilen alanlarda Çalışma Grupları Bulunmaktadır;

 • Adlî Sistemlerin Değerlendirilmesi Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-EVAL); CEPEJ tarafından oluşturulan Bu Çalışma Grubu üye ülkelerden gelen bilgilere dayalı olarak iki yılda bir üye ülkelerin adalet sistemlerini karşılaştıran Raporlar yayınlamaktadır.
 • Adaletin Niteliği Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-QUAL); Üye ülkelerde adalet hizmetlerinin kalitesini ölçmeye ve artırmaya yönelik belli alanlara hasredilmiş çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda üye ülkelerde kullanılmak üzere, hakim ve savcılar, avukatlar ve vatandaşlara yönelik anket formları hazırlanmıştır. CEPEJ tarafından bu anketlerin üye ülkelerde kullanılması tavsiye edilmiştir.
 • Adlî Süreçte Zaman Yönetimi İçin SATURN Merkezi (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network); CEPEJ 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN Merkezi adı altında bir çalışmayı başlatmıştır. Bu çalışma ile adli zaman yönetimi araçlarının üye ülkelerde hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.  
 • İcra Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-EXE); Bu çalışma grubu üye ülkelerde mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin sistemler üzerinde çalışma yapmaktadır.

Avrupa Konseyine Üye Ülkeler

Almanya
13.7.1950
Andorra
10.10.1994
Arnavutluk
13.07.1995
Avusturya
16.04.1956
Azerbaycan
25.1.2001
Belçika
5.5.1949
Bosna Hersek
24.4.2002
Bulgaristan
7.5.1992
Çek Cumhuriyeti
30.6.1993
Danimarka
5.5.1949
Ermenistan
25.1.2001
Estonya
14.5.1993
Finlandiya
5.5.1989
Fransa
5.5.1949
G. Kıbrıs Rum Yönetimi
24.5.1961
Gürcistan
27.4.1999
Hırvatistan
6.11.1996
Hollanda
5.5.1949
İngiltere
5.5.1949
İrlanda
5.5.1949
İspanya
24.11.1977
İsveç
5.5.1949
İsviçre
6.5.1963
İtalya
5.5.1949
İzlanda
9.3.1950
Letonya
10.2.1995
Lihtenştayn
23.11.1978
Litvanya
14.5.1993
Lüksemburg
5.5.1949
Macaristan
6.11.1990
Karadağ(Montenegro)
11.05.2007
Malta
29.4.1965
Makedonya
9.11.1995
Moldova
13.7.1995
Monako
5.10.2004
Norveç
5.5.1949
Polonya
29.11.1991
Portekiz
22.9.1976
Romanya
7.10.1993
Rusya
28.2.1996
San Marino
16.11.1988
Sırbistan
3.4.2003
Slovakya
30.6.1993
Slovenya
14.5.1993
Türkiye
13.4.1950
Ukrayna
9.11.1995
Yunanistan
9.8.1949

 

Gözlemci Statüsü Taşıyan Ülkeler:

 • ABD (10.1.1996)
 • Japonya (20.11.1996)
 • Kanada (29.5.1996)
 • Meksika (1.12.1999)
 • Vatikan (7.3.1970)
 • İsrail (2.12.1957)